ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ...

Мисия на неправителствената организация

~ да координира усилията на своите членове, дружества за постигане на общи цели и резултати в многообразната дейност на организацията.  
~ да набира, обработва и представя на своите членове, дружества - актуална информация за наши и световно научно-технически постижения.  
~ да оказва съдействие и методическа помощ на своите членове, дружества при изпълнението на техните основни задачи.

Цели на организацията

Основните цели на Организацията са :  
~ да отстоява интересите на своите членове пред държавни и общински орган и институции, професионално-творчески и обществени организации.  
~ да утвърждава Сдружението като важна структура на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престижа на инженерите, икономистите, специалистите от земеделието, техниците, учените и изобретателите от областта.  
~ да работи за разширяване на международните контакти със сродни организации от чужбина в интерес на своите членове.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info